Norwegian Made

 

Norwegian Made

Såpe Conditoriet er medlem av Norwegian Made sin merkeordning som garanterer at produkter merket med konglemerket virkelig er laget i Norge. Konglemerket står for bærekraftig produksjon og lokal verdiskapning. Merket er ment å gjøre det enklere for forbruker å finne fram til og velge norske produkter.

 

Kjerneverdier:

  • Respektfull – Bærekraftig produksjon
  • Solid – God kvalitet i råvarer og utførelse
  • Laget for å vare – Produkter laget med omtanke
  • Jevnbyrdig – Menneskeverdige forhold
  • Åpen og ærlig – Transparante produksjonsprosessser
  • Ivaretagende – Bevaring av ervervet kunnskap
  • Moderne – Innrettet mot samtidens behov
  • Inkluderende – bygger fellesskap og nettverk

 

Se etter konglemerket!